Cenová ponuka

Postup vypracovania cenovej ponuky na výrobu a montáž priehradových väzníkov:

  1. Vyžiadame si od Vás potrebné podklady pre spracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž väzníkov. Medzi požadované podklady patria pôdorys podlažia, výkres krovu a rez so skladbami jednotlivých vrstiev.
  2. Na základe zváženia umiestnenia a tvaru stavby je spracovaný predbežný statický návrh väzníkov a usporiadanie nosných konštrukcií. Sú stanovené materiálové náklady pre výrobu väzníkov, ich stuženie a kotvenie.
  3. Podľa týchto nákladov a firemných kalkulácií je spracovaná bezplatná cenová ponuka na dodávku a montáž nosnej konštrukcie.
  4. V prípade záujmu objednávateľa nasleduje objednávka, prípadne zmluva. Taktiež zabezpečujeme dopravu väzníkov na stavbu a v prípade potreby žeriav, montáž a dodávku krytiny a odkvapového systému.
  5. Návrh vlastných väzníkov je vykonávaný na špecializovanom softvéri TRUSS4 od spoločnosti Fine, ktorého výstupom je statické posúdenie celého krovu a výrobná dokumentácia.
  6. Výroba väzníkov, doprava a ich prípadná montáž podľa spracovanej ponuky.

 

Postup vypracovania cenovej ponuky na tvorbu statického posudku, prípadne projektu:

  1. Vyžiadame si od Vás potrebné podklady ak sú nejaké spracované, v prípade novostavieb navrhujeme osobné stretnutie, prípadne obhliadku priamo na mieste.
  2. Na základe zváženia veľkosti stavby (konštrukcie) a rozsahu projektu Vám vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku na tvorbu projektu jednotlivých profesií, prípadne kompletného projektu.

  3. V prípade záujmu objednávateľa nasleduje objednávka, prípadne zmluva.