• <span class='slider-name'></span>
  • <span class='slider-name'></span>
  • <span class='slider-name'></span>

About us

Naša spoločnosť ESKol s.r.o. bola založená v roku 2014. Výrobná hala a kancelária sa nachádza na Levočskej ulici č 526/150 v obci Harichovce medzi mestami Levoča a Spišská Nová Ves, kde sa venujeme výrobe prefabrikovaných konštrukčných prvkov (drevených väzníkov) spájaných kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi. Tieto konštrukcie slúžia na prekrytie rôznych ktonštrukcií hál, telocviční, občianskych budov, rodinných domov, prístavieb, nadstavieb, altánkov a pod.

Okrem výroby krovov sa spoločnosť zaoberá statickou a projekčnou činnosťou. Základným predpokladom pre čo najefektívenejšiu realizáciu je podľa nás tvorba projektu. Našou snahou je vytvoriť...

 

Partneri