Priehradové väzníky

  • drevené väzníky v mnohých prípadoch úspešne nahrádzajú skôr častejšie používané oceľové, alebo betónové prvky, nad ktorými víťazia svojou ľahkosťou, cenou a ekologickými aspektmi
  • veľkou výhodou je možnosť prekrytia väčších rozponov (na základe STN EN 1995 - 1 až do 30 m)
  • vďaka možnostiam výpočtového softvéru TRUSS4 v ktorom je vytváraná výrobná dokumentácia spoločne so statickým posúdením, je možná rýchla výroba v halových priestoroch, ktorá nie je ovplyvňovaná zlým počasím
  • priehradové väzníky spájané styčníkovými plechmi od spoločnosti Bova v súčasnosti plne nahrádzajú klincované väzníky hlavne z dôvodu spriemyselňovania výroby, ktorá je spojená s vyššou efektivitou práce a nižšou cenou

Použitie väzníkov:

  • strechy sedlové, vlabové, pultové, oblúkové a pod.
  • supermarkety, obchody
  • rodinné a bytové domy
  • halové objekty
  • nadstavby

Príklady tvarov väzníkov:

Je možné vytvoriť nespočetné množstvo tvarov väzníkov podľa požiadavok klienta. Vo väzníkoch je možné vytvoriť úložný priestor, prípadne obytné podkrovie. Na obrázkoch nižšie sú uvedené niektoré základné tvary.

Sedlový.PNG  Sedlový s priestorom.PNG Sedlový s priestorom šikmý okap.PNG Sedlový šikmý okap.PNG Hambálok.PNG Hambálok prerušený.PNG Hambálok šikmý okap.PNG Hambálok prerušený šikmý okap.PNG Dvojitý pult.PNG Pultový.PNG Pultový vyšší.PNG Priamopásový.PNG 

Styčníkové dosky (kovové spojky s prelisovanými hrotmi):

Väzníky lisujeme pomocou styčníkových dosák BV15 a BV20 od výrobcu BOVA. Všetky používané prvky sú certifikované a sú vyrobené z oceľového, žiarovo pozinkovaného plechu S280GD+Z275. Rozmery a umiestnenie každej styčníkovej dosky je riešené softvérom TRUSS4 od spoločnosti Fine spol. s.r.o.

spona.jpg

Kotviace prvky:

Kotvenie a vzájomné prepojenie nosníkov je zabezpečované prostredníctvom spojovacieho materiálu od výrobcu BOVA. Podobne ako styčníkové dosky všetok spojovací materiál je vyrobený z oceľového, žiarovo pozinkovaného plechu S280GD+Z275. Väzníky sú k dreveným pomúrniciam, železobetónovému vencu a podobným podkladovým konštrukciám pripájané uholníkmi BV/Ú 05-22/V resp. BV/Ú 05-21/V a konvexnými klincami dĺžky 40mm a mechanickými kotvami. Pre vzájomné prepojenie prvkov pod 90° uhlom sú využívané trámové papuče BV/T 11-22 a pre prepojenie pod uhlom 135° sú využívané uholníky BV/Ú 05-16.

uholníky.jpguholník valby.jpgstrmeň.jpg