Statická a projektová činnosť

Predpokladom pre správnu realizáciu konštrukcie je tvorba vhodnej projektovej dokumentácie. Práve z týchto dôvodov sa snažíme či už pri existujúcich alebo pri novovytvorených projektoch dbať na tri hlavné aspekty:

  • Kvalita a spoľahlivosť konštrukcie
  • Podľa možností čo najjednoduchšia realizácia
  • Cena

Statika

Ponúkame možnosť vytvorenia autorizovaných statických posudkov nie len väzníkových konštrukcií ale aj statických posúdení konštrukcií vytvorených z rôznych materiálov ako sú drevo, betón, oceľ, hliník a pod. Statické posúdenia vytvárame pre rôzne stupne projektovej dokumentácie (územné konanie, stavebné povolenie, realizačný projekt). Okrem vytvárania nových posúdení ponúkame možnosť preposúdenia už navrhnutých konštrukcií za účelom zníženia ceny pričom našou podmienkou je návrh pri ktorom bude dodržaná bezpečnost konštrukcií.

Statika betón.PNG Statika.PNG Statika drevo.PNG Statika oceľ.PNG

Projektovanie

Ďalšou spomedzi služieb ktoré ponúkame je vypracovanie projektovej dokumentácie výrobných hál rodinných domov alebo rôznych konštrukcií podľa Vašich predstáv a požiadaviek. Rovnako ako statický posudok, projekty vieme vytvárať pre rôzne stupne projektovej dokumentácie (územné konanie, stavebné povolenie, realizačný projekt). V prípade požiadaviek zabezpečujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou sú všetky potrebné profesie a inžinierska činnosť.

Projekt RD.jpg Projekt Byt.png Projekt Výkres.PNG