ESKol s.r.o. – kontakt

Cieľom našej práce je návrh kvalitných konštrukcií krovov, rýchle riešenie problémov a dobrý obchodný vzťah, ktorý vedie k obojstrannej spokojnosti. Ako hovorí naše motto – MORE FOR LESS čo znamená, že u nás vždy dostanete viac za menej. TEŠÍME SA NA SPOLURÁCU.

Michala Hlavačka 30, 054 01 Levoča Levočská 526/150, Harichovce +421 (0)917 200 182 ponuky@eskol.sk
Image Alt
Engineering Statics

Obrábacie centrum

CNC

CNC - Obrábacie centrum

Obrábacie centrum Hundegger SC-3

Všetky drevené prvky sú vyrábané na obrábacom centre SpeedCut, ktoré využíva pílový kotúč vykonávajúci úkony okolo piatich osí, vŕtací agregát, vertikálnu stopkovú frézu a revolverový frézovací agregát vďaka čomu je možné opracovanie drevených prierezov do rozmerov 400/200mm vo forme väčšiny využívaných tesárskych spojov.

Tvary konštrukcií sú navrhované pomocou softvéru pre Drevostavby SEMA v ktorom je možné vytvoriť výrobnú a montážnu dokumentáciu pre klasické krovy, drevostavby, altánky a rôzne konštrukcie podľa požiadaviek zákazníka.

Používané materiály

KVH

Konštrukčné drevo, ktoré je vysušené v sušiarni, dĺžkovo nadpájané pomocou ozubeného spoja, hobľované so zrazenými hranami. Je možné dodať rôzne rozmery prierezov do dĺžky 13m. Je vyrábané v priemyselnej kvalite, takže môže obsahovať vizuálne vady a miernu zamodralosť. Je však veľmi často využívané ako pohľadové rezivo.

BSH

Lepené drevo, ktoré je vysušené v sušiarni, Je vytvárané z lamiel hrúbky 40mm, ktoré sú celoplošne lepené a dĺžkovo nadpájané pomocou ozubeného spoja. Je možné dodať rôzne rozmery prierezov do dĺžky 13m. Je hobľované vrátane zrazených hrán a vyrábané v pohľadovej, alebo priemyselnej kvalite.

DUO, TRIO

Je vytvárané zlepením dvoch, alebo troch lamiel. Dĺžkovo je nadpájané pomocou ozubeného spoja a je hobľované so zrazením hrán. Vďaka zlepeniu z viacerých častí je zabezpečená lepšia tvarová stálosť reziva ako pri KVH a zároveň je lacnejšie ako BSH. Je možné dodať rôzne rozmery prierezov do dĺžky 13m.

SUŠENÉ A HOBĽOVANÉ REZIVO

Sušené a hobľované rezivo je vyrábané priamo u nás. Je vhodnou alternatívou pre tých, ktorým na rezive nevadia viditeľné praskliny a taktiež občasná tvarová nestálosť (skrútenie). Rezivo sa snažíme triediť podľa najprísnejších kritérií avšak vzhľadom na to, že je to živý materiál nie vždy môžeme predpokladať ako časom dotvaruje.

Popis návrhu konštrukcie

Softvér SEMA
 • Na základe dodaných podkladov je vytvorený model konštrukcie, ktorý je odoslaný na predbežnú konzultáciu.
 • Po odsúhlasení správnosti konštrukčného riešenia je vypracovaný presnejší model z ktorého je možné určiť potrebné množstvo reziva a tým pádom aj jeho cenu a cenu opracovania.
 • Po potvrdení ceny je vypracovaná kompletná výrobná a projektová dokumentácia na základe ktorej je objednaný materiál, ktorého dodacia doba je cca 3 až 4 týždne. Po obdržaní materiálov sú opracované na CNC stroji a vyvezené na stavbu.
Softvér RFEM
 • V prípade, že konštrukcia neobsahuje kompletný statický výpočet, alebo sa nám niektoré veci nepozdávajú prichádza na rad posúdenie konštrukcie prostredníctvom softvéru Dlubal RFEM v ktorom posudzujeme buď jednotlivé časti konštrukcie, alebo konštrukciu ako celok.
 • V prípade potreby vieme projektovú dokumentáciu doplniť o autorizovaný statický posudok.

Popis výroby

Hundegger SC-3

Rezivo je ručne, alebo prostredníctvom elektrického manipulátora umiestnené na dopravníky CNC stroja. Po zadaní údajov do stroja je prvý prierez automatický umiestnený na začiatok stroja a vertikálne posunutý k pílovému kotúču, ktorý tak vytvára prvý rez. V ďalších krokoch sú použité všetky potrebné nástroje, ktoré vytvoria finálny produkt a v prípade potreby ho označia. Po automatickom vytiahnutí opracovaného prierezu je proces ukončený a nasleduje ďalší prierez.

Popis prepravy a montáže

Nakládka a preprava
 • Nakládka prebieha v závislosti od tvaru a veľkosti vysokozdvižným vozíkom, alebo vežovým žeriavom.
 • Väzníky prepravujeme buď prostredníctvom kamiónov od spoločnosti BETON PUMPY SPIŠ, prípadne prostredníctvom špedície.
 • V prípade menších hranolov a fošní máme k dispozícii auto s mechanickou rukou na ktorom sme schopní prepravovať väzníky s dĺžkou 7m.
Montáž
 • Po preprave konštrukcie na miesto určenia sú všetky časti vyložené žeriavom, alebo ručne, aby bolo kamiónu umožnené čo najskôr odísť zo stavby.
 • Rozmiestnenie jednotlivých častí konštrukcie je vyznačené na podklad ku ktorému budú väzníky kotvené (najčastejšie je týmto podkladom železobetónový veniec a drevená pomúrnica).
 • Väčšie časti konštrukcie sú umiestnené žeriavom a menšie ručne na presne vyznačené miesto.
 • Konštrukcia je v priebehu montáže upevňovaná spojovacími prostriedkami iba čiastočne a po vyložení väčších častí konštrukcie je ukotvovaná presne podľa navrhnutej projektovej dokumentácie.

Často kladené otázky

Prečo je opracovanie na CNC výhodnejšie ako opracovanie priamo na stavbe?

Dôvodov je viacero.

 • Presnosť opracovania
 • Cena montáže už opracovaného reziva v porovnaní s opracovaním a osádzaním na mieste.
 • Rýchlosť montáže.
Prečo využiť skôr BSH, alebo DUO a TRIO a nie KVH resp. Sušené rezivo?

Tým, že je rezivo lepené z viacerých vrstiev je znížené napätie v rezive. Jednotlivé vrstvy sú otáčané tak, aby sa ich vzájomné napätia kompenzovali a tým znižovali pravdepodobnosť krútenia reziva. Z tohto dôvodu je zabezpečená väčšia tvarová stálosť a tým pádom aj väčšia presnosť pri montáži konštrukcie.

Je rezivo certifikované?

Áno, všetko rezivo je certifikované priamo dodávateľom.